Luận Văn Thạc Sĩ Bài Toán Workflow Scheduling Trong Môi Trường Điện Toán Đám Mây

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Bài Toán Workflow Scheduling Trong Môi Trường Điện Toán Đám Mây
  Tổng quan về điện toán đám mây, các khái niệm và sự cần thiết của việc thực thi workflow trong môi trường điện toán đám mây. Trình bày các khái niệm về phương pháp tối ưu bầy đàn PSO và cách xây dựng giải thuật PSO để giải quyết các bài toán tối ưu. Giải thuật lập lịch sử Heuristic dựa tối ưu bầy đàn đề xuất: bài toán lập lịch ứng dụng luồng công việc; xử lý các dữ liệu bài toán dùng giải thuật PSO; giải thuật Heuristic dựa PSO. Cài đặt, quá trình tiến hành và bảng số liệu thử nghiệm cùng với những phân tích. Đưa ra kết quả đã đạt được và nêu những dự định nghiên cứu tiếp theo.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Hùng
  • Tác giả: Kiều Tuấn Dũng
  • Số trang: 58
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002895
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page