Luận Văn Thạc Sĩ Ban Kiểm Soát Trong Quản Trị Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 21, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Ban Kiểm Soát Trong Quản Trị Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật Ở Việt Nam Hiện Nay
  Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về địa vị pháp lý của Ban kiểm soát trong cơ cấu quản trị nội bộ của công ty cổ phần. Phân tích và đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về Ban kiểm soát trong pháp luật về công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay các quy định pháp luật hiện hành liên quan tới tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Việt nam. Nghiên cứu so sánh các mô hình hoạt động của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần, các thông lệ quản trị hiện đại có liên quan đến Ban kiểm soát trong công ty cổ phần. Đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về Ban kiểm soát trong quản trị nội bộ Công ty cổ phần.
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Nguyên Khánh
  • Tác giả: Trần Thành Long
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1045043
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 18, 2017

Share This Page