Luận Văn Thạc Sĩ Bản Sắc Dân Tộc Trong Văn Xuôi Việt Nam Giai Đoạn 1930-1945

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by quanh.bv, Mar 13, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-13_20-19-22.png
  Bản Sắc Dân Tộc Trong Văn Xuôi Việt Nam Giai Đoạn 1930-1945 (Khảo Sát Qua Một Số Tác Phẩm Tiêu Biểu Của Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Khái Hưng, Nhất Linh)
  Trong những năm gần đây ở nước ta, trước nhu cầu giao lưu quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trở thành một trong những vấn đề được sự quan tâm hàng đầu của Đảng. Mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” mà Đảng ta đưa ra đã chứng minh một cách sâu sắc sự quan tâm đó. Hưởng ứng cho lời kêu gọi này của Đảng, ngày càng có thêm nhiều những công trình, những cuộc Hội thảo mang chủ đề văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc đã được tổ chức, mang lại những thành công đáng kể với sự tham gia, ủng hộ của các nhà văn hoá, nhà khoa học, nhà văn cũng như nhà nghiên cứu trên khắp mọi miền đất nước. Vốn là một bộ phận rất quan trọng của văn hoá, trong văn học, bản sắc dân tộc cũng cần được sự quan tâm đúng mức hơn.
  • Luận văn thạc sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Lí luận văn học
  • Người hướng dẫn: TS. Lâm Vinh
  • Tác giả: Phan Thị Ngọc Giàu
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2007
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17083
  https://drive.google.com/file/d/1v-oyqhumAby_AF3zSdCnjngViItOcpzJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page