Luận Án Tiến Sĩ Bản Sắc Kiến Trúc Cảnh Quan Đô Thị - Ứng Xử Trong Bối Cảnh TP. Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong thời đại ngày nay, sự toàn cầu hóa và đô thị hóa, đã đem lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội ở phạm vi rộng lớn trên thế giới. Tuy nhiên quá trình phát triển cũng chứa đựng không ít thách thức, trong đó có thách thức về việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, các vùng miền nói chung, bản sắc văn hóa các đô thị nói riêng và cụ thể hơn là bản sắc KTCQ đô thị. Cơn lốc toàn cầu hóa kéo theo hiện tượng quốc tế hóa trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc dẫn đến hệ lụy là hình thành những thành phố có cảnh quan giống nhau, dẫn đến các đô thị có rất ít đặc trưng nơi chốn.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Phú Hưng, TS. Trần Mai Anh
  • Tác giả: Phạm Thị Ái Thủy
  • Số trang: 237
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=35281
  https://drive.google.com/uc?id=1xJ1FuSw_a67CInuwrcJa6V5hiZdSb7c4
   

Share This Page