Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Tham Gia Phòng, Chống Ma Tuý Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by quanh.bv, Nov 20, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-20_16-15-11.png
  Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí nói chung, báo in nói riêng trong công tác phòng, chống ma túy; Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng vai trò của Báo Công an Nhân dân, báo Sức khỏe & Đời sống và Tạp chí Phòng chống ma túy tham gia đấu tranh phòng chống ma túy; Xác định những vấn đề đặt ra về vai trò của báo chí tham gia phòng chống ma túy. Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị phát huy hơn nữa vai trò của báo chí tham gia phòng, chống ma túy ở nước ta hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Dương Xuân Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/710
  https://drive.google.com/uc?id=1eA1F5d5PiwpZFlkC9S6N6AYlXf9i4fFd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page