Luận Án Tiến Sĩ Báo Chí Trên Điện Thoại Di Động Tại Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Dec 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Báo Chí Trên Điện Thoại Di Động Tại Việt Nam Hiện Nay
  Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí, báo chí đa nền tảng, báo chí di động và báo chí trên điện thoại di động; Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng về hình thức, nội dung, phương thức sản xuất và chuyển tải thông tin của sản phẩm báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. Phân tích đặc điểm, nhu cầu, cách thức tiếp nhận và tương tác thông tin với sản phẩm báo chí trên điện thoại di động của công chúng tại Việt Nam. Phân tích các chiến lược sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm của báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay. Dự báo xu thế phát triển báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam, từ đó,khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí trên điện thoại di động trong tương lai.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Văn Hường
  • Tác giả: Phan Quốc Hải
  • Số trang: 266
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94890
  https://drive.google.com/uc?id=15ovnfs1dFbUKUJNIzRpth2_nMBlZi5ZM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page