Luận Văn Thạc Sĩ Báo Chí Việt Nam Giai Đoạn Mở Đầu Của Thời Kỳ Đổi Mới Từ 1986 Đến 1990

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by quanh.bv, Nov 25, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-25_1-2-24.png
  Báo Chí Việt Nam Giai Đoạn Mở Đầu Của Thời Kỳ Đổi Mới Từ 1986 Đến 1990 (Khảo Sát Báo Nhân Dân Và Tạp Chí Cộng Sản)
  Nghiên cứu báo chí trong những năm gần đây đã có nhiều đẻ tài đề cập đến các lĩnh vực như các thể loại báo chí, ngôn ngữ báo chí, lãnh đạo và quản _ lý báo chí, lịch sử báo chí... Song, nghiên cứu về lịch sử báo chí, đặc biệt là báo chí Việt nam giai đoạn mở đầu của thời kỳ đổi mới đất nước (1986-1990) thì có rất ít đề tài đi sâu vào lĩnh vực này. Nhận thức rõ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của báo chí đối với đời sốnz xã hội, người viết mạnh đạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài về lịch sử báo chí những năm đầu của thời kỳ đổi mới đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: TS Ngô Văn Giá
  • Tác giả: Ngô Khánh Hòa
  • Số trang: 161
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2006
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2943
  https://nitro.download/view/5742BAA61AAA9C3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page