Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Sách Cổ Dân Tộc Dao Ở Tỉnh Lào Cai

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa' started by sieutocviet3, Jun 22, 2022.

 1. sieutocviet3

  sieutocviet3 Member

  upload_2022-6-30_12-38-20.png
  Dân tộc Dao là một dân tộc ít người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Là dân tộc có nhiều phong tục tập quán đặc sắc, phong phú và đa dạng. Đặc biệt, người dân tộc Dao có một truyền thống hiếu học lâu đời và cùng với truyền thống hiếu học đó người Dao đã mượn hệ thống chữ của người Hán (Trung Quốc) để làm cơ sở sáng tạo nên hệ thống chữ của riêng họ đó là chữ Nôm Dao. Người Dao đã sử dụng hệ thống chữ của mình, ghi chép lên giấy và tạo nên những cuốn sách hoàn chỉnh, từ những cuốn sách dậy cho người bắt đầu học chữ cho tới các loại sách truyện, thơ ca và các loại sách về tôn giáo tín ngưỡng. Các loại sách này được người dân tộc Dao gìn giữ rất cẩn thận, vị trí đặt của các cuốn sách này luôn ở những vị trí trang trọng nhất, đặc biệt là các loại sách cúng thường được đặt trong bàn thờ hoặc treo ở ngay bên cạnh bàn thờ.
  • Luận văn thạc sĩ Văn hóa
  • Chuyên ngành Quản lý văn hóa
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Hữu Sơn
  • Tác giả: Trần Đức Toàn
  • Số trang: 164
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2011
  Link Download
  http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1642
  https://drive.google.com/file/d/1BYqDl7wlYqeP9Yr8ATHZmXzD2Ab1UQVS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 30, 2022 at 12:32 PM

Share This Page