Luận Án Tiến Sĩ Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Mar 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống về vấn đề bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Luận án có những đóng góp chủ yếu về mặt khoa học như sau:
  Thứ nhất, Luận án đã làm rõ các vấn đề lý luận về công lý và bảo vệ công lý trên các mặt: Khái niệm, nội dung, đặc điểm, phương thức thực hiện công lý; khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân và những điều kiện đảm bảo công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Long
  • Tác giả: Trần Trí Dũng
  • Số trang: 172
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=34882
  https://drive.google.com/uc?id=1yx8mKBkFrWhJzYlFmPKnNY6-H6w2VFmI
   

Share This Page