Luận Án Tiến Sĩ Bảo Vệ Môi Trường Tự Nhiên Ở Việt Nam Hiện Nay Theo Quan Điểm Hồ Chí Minh Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by nhandanglv123, Dec 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Bảo Vệ Môi Trường Tự Nhiên Ở Việt Nam Hiện Nay Theo Quan Điểm Hồ Chí Minh
  Môi trường tự nhiên có vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống, là nơi tiếp nhận, biến đổi các chất thải của con người. Bên cạnh vai trò về vật chất, môi trường tự nhiên còn có ý nghĩa quan trọng về giá trị tinh thần, cung cấp nguyên liệu và không gian cho sản xuất xã hội. Là một trong ba mũi nhọn để phát triển bền vững bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, bảo vệ môi trường tự nhiên là vấn đề rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và ô nhiễm môi trường hiện nay. Để “Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, cần phải “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu” thực hiện phát triển bền vững đất nước. Với mong muốn góp phần luận giải và đề xuất một số giải pháp để giải quyết những vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường tự nhiên hiện nay, dưới góc độ chuyên ngành Hồ Chí Minh học, tác giả chọn vấn đề “Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sĩ, chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Luận văn nghiên cứu, phân tích, làm rõ nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và vận dụng các quan điểm của Người để đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  • Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Minh
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95203
  https://drive.google.com/uc?id=1otd1Gs4y53mcLJ_oyBEsnsrFLyfrWVl4
   

Share This Page