Luận Văn Tốt Nghiệp Biến Động Các Chỉ Tiêu Sinh Hóa Của Một Số Cơ Quan Ở Các Giai Đoạn Phát Triển Của Tuyến Sinh Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Biến Động Các Chỉ Tiêu Sinh Hóa Của Một Số Cơ Quan Ở Các Giai Đoạn Phát Triển Của Tuyến Sinh Dục Cá Ngát (Plotosus Canius Hamilton, 1822)
  Cá ngát là loài có giá trị kinh tế đang được nghiên cứu, vấn đề quan trọng cho nghề nuôi loài cá mới này là chất lượng con giống. Nghiên cứu này nhằm tìm ra sự biến động về ẩm độ, tro (khoáng), lipid, proteịn thô ở một số cơ qua như cơ, gan, tuyến sinh dục (TSD) qua từng giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục cá ngát. Kết quả cho thấy ẩm độ ở cơ, gan cao nhất (cơ 83,69%; gan 80,22%) ở giai đoạn I, thấp nhất ở giai đoạn IV (cơ 80,88%; gan 75,75%; TSD 58,95%). Tro ở cơ, gan cao nhất (cơ 6,6%; gan 6,02%) giai đoạn I, thấp nhất giai đoạn IV (cơ 6,19%; gan 5,38%; TSD 4,85%). Lipid cơ cao nhất giai đoạn II (6,23%), giai đoạn IV cơ và gan thấp nhất, TSD cao nhất (cơ 0,34%; gan 5,9%; TSD 10,2%). Protein cơ, gan cao nhất ở giai đoạn II (cơ 85,15%; gan 62,84%), ở giai đoạn IV protein ở cơ, gan thấp nhất nhưng TSD cao nhất (cơ 73,13%; gan 50,64%; TSD 63,32%). Sự biến động này khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Bạch Loan
  • Tác giả: Đặng Thị Thu Hương
  • Số trang: 36
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1l1NOSwrfXORky6rS5960dVpsWkb0BwK-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page