Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Ngân Sách Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 19, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, khi nguồn thu ngân sách còn nhiều hạn chế thì việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và của các cấp. Trong bối cảnh chung của đất nước, sau 17 năm thực hiện kiểm soát chi Ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Luật NSNN, thành phố Hải Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý vốn NSNN trên địa bàn. Cân đối thu, chi ngân sách thành phố ngày càng vững chắc và ổn định, mọi khoản chi NSNN của các đơn vị đều được kiểm tra, kiểm soát và dần đi vào nề nếp.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Vương Toàn Thuyên
  • Tác giả: Lý Thị Ngọc Huyền
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=65
   

Share This Page