Luận Văn Tốt Nghiệp Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Tố Tụng Trọng Tài

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã tác động sau sắc tới đời sống kinh tế, xã hội và pháp luật. Sự chuyển hướng của nền kinh tế sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khiến cho các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp, cần được giải quyết theo các phương thức mới phù hợp. Sự ra đời của tố tụng trọng tài là một tất yếu trong việc đa dạng hóa các cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoa Cúc
  • Tác giả: Hồ Nguyễn Thiết Bảnh
  • Số trang: 49
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1GE-r82bBEjWT71NK-ojikRzUHHeGWe_i
   

Share This Page