Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Khai Thác Đội Tàu Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Trung Thành

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ trước tới nay, phát triển kinh tế là vấn đề cần thiết và tất yếu đối với mọi quốc gia. Để thực hiện điều đó, mỗi nước cần phải dựa vào tiềm lực của chính mình đồng thời tranh thủ những điều kiện từ bên ngoài. Ở Việt Nam, từ khi xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập. Hội nhập kinh tế mở ra một thị trường phát triển mới, đồng thời lực lượng sản xuất mang tính quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế của cả nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Trụ Phi
  • Tác giả: Đỗ Tiến Dũng
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=221
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page