Luận Văn Thạc Sĩ Biểu Diễn Ma Trận Và Đặc Trưng Của Nhóm Đối Xứng

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Pháp Toán Sơ Cấp' started by quanh.bv, May 14, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-14_13-24-17.png
  Lý thuyết biểu diễn nhóm có nguồn gốc từ lý thuyết đặc trưng của nhóm Abel được phát biểu cho các nhóm cyclic bởi Gauss, Dirichlet và sau đó mở rộng sang cho nhóm Abel hữu hạn bởi Frobenius và Stickel-berger. Lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn được phát biểu vào cuối thế kỷ XIX trong các công trình của Frobenius, Schur và Burnside. Nói một cách đơn giản, lý thuyết biểu diễn nhóm nghiên cứu các cách mà một nhóm tác động trên không gian vectơ bằng các tự đẳng cấu tuyến tính. Lý thuyết biểu diễn nhóm không chỉ là một phần quan trọng trong đại số hiện đại mà còn có nhiều ứng dụng quan trọng trong lý thuyết số, tổ hợp và cả vật lý.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Đạo Dõng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hiền
  • Số trang: 65
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1493
  https://drive.google.com/file/d/144hgcYuv-v8SYo98FsfeEnWCmn_mI0XF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page