Luận Văn Thạc Sĩ Biểu Tượng Lũy Tre - Giếng Nước - Sân Đình Trong Cấu Trúc Làng Truyền Thống Châu Thổ Sông Hồng

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandanglv123, Aug 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Biểu Tượng Lũy Tre - Giếng Nước - Sân Đình Trong Cấu Trúc Làng Truyền Thống Châu Thổ Sông Hồng
  Sau một thời kỳ dài của lịch sử, Việt Nam gần như chỉ quan hệ trong phạm vi các nước xã hội chủ nghĩa; và đến khi thống nhất giữa hai miền Nam - Bắc cho tới cuối những năm 1980, ở Việt Nam đã bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi mới một cách toàn diện về mọi mặt, trong đó có các chính sách mở cửa đất nước. Tuy nhiên, chính sách mở cửa thực sự áp dụng một cách triệt để là vào những năm 1990, bởi ngoài con đường bước vào tiến trình hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác tốt hơn cho sự phát triển của đất nước trong xu thế toàn cầu hóa của cả thế giới. Đó là bước đi mang tính chất quyết định, sống còn cho vận mệnh phát triển của cả quốc gia. Đi kèm theo đó chính là kết quả cho sự phát triển về mọi mặt từ kinh tế, chính trị đến xã hội và văn hóa,...
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Minh Tân
  • Tác giả: Vũ Thị Hằng
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63398
   

Share This Page