Luận Văn Thạc Sĩ Bộ Tách Nhiều Người Dùng Trong Thông Tin Trải Phổ Đồng Bộ CDMA

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Bộ Tách Nhiều Người Dùng Trong Thông Tin Trải Phổ Đồng Bộ CDMA
  Luận văn gồm có 5 chương:
  - Chương 1. Tổng quan
  - Chương 2. Mô hình hệ thống
  - Chương 3. Các loại bộ tách
  - Chương 4. Đánh giá chất lượng các bộ tách nhiều người dùng
  - Chương 5. Kết luận
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Chu Ngọc Anh, TS. Nguyễn Minh Dân
  • Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2003
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024205
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page