Luận Văn Thạc Sĩ Bộ Tiểu Thuyết Tình Báo Ông Cố Vấn Của Hữu Mai Từ Góc Nhìn Thể Loại

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by quanh.bv, Mar 20, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Bộ Tiểu Thuyết Tình Báo "Ông Cố Vấn" Của Hữu Mai Từ Góc Nhìn Thể Loại
  Tập trung phân tích tính hiện thực của Bộ tiểu thuyết tình báo "Ông Cố vấn" trong bối cảnh tiểu thuyết chiến tranh Cách mạng Việt Nam, qua đó khẳng định vị trí không thể thay thế của tiểu thuyết Ông cố vấn trong nền văn học Việt Nam. Nghiên cứu về thể loại tiểu thuyết chiến tranh, tiểu thuyết tình báo và qua đó có đề cập đến tiểu thuyết Ông cố vấn như là một ví dụ đặc trưng của thể loại
  • Luận văn thạc sỹ văn học
  • Chuyên ngành Lý luận văn học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lý Hoài Thu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • 101 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1021354&sp=T&sp=1&suite=def

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page