Luận Văn Thạc Sĩ Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng Với Các Hoạt Động Truyền Thông Quảng Bá Hình Ảnh Chiến Sỹ Biên Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_14-35-25.png
  Luận văn tìm hiểu vai trò nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Biên phòng nói chung và người chiến sĩ Biên phòng nói riêng; Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh; Khảo sát các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng do Bộ Tư lệnh Biên phòng thực hiện từ tháng 1/2012 đến hết năm 2013; Đưa ra những kiến nghị về các hoạt động quảng bá hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong giai đoạn tới.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Thị Thu Hương
  • Tác giả: Giang Hải Anh
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1382
  https://drive.google.com/uc?id=1M80Yqiy7CCkPHvSyL8O4zOI6B_09EsLr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page