Luận Văn Tốt Nghiệp Bồi Thường, Hỗ Trợ Trong Trường Hợp Không Thu Hồi Đất - Thực Tiễn Trong Công Tác Đảm Bảo An Toàn

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bồi Thường, Hỗ Trợ Trong Trường Hợp Không Thu Hồi Đất - Thực Tiễn Trong Công Tác Đảm Bảo An Toàn Lưới Điện Ở Nước Ta
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là mục tiêu lớn mà Đảng và Nhà nước đang quan tâm. Nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia cùng Nhà nước, thúc đẩy tiến trình xây dựng quy hoạch, tạo ra một diện mạo mới… thì giải phóng mặt bằng là yếu tố không thể thiếu nếu như muốn hoàn thành mục tiêu trên. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên nói rằng: bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng hiện nay chỉ tính tới giá trị tài sản hữu hình là chủ yếu… Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: “giá trị vô hình thường bằng 40 – 50% hữu hình”1… Chính sách bồi thường thiệt hại là một chính sách quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều đối tượng và các lĩnh vực khác nhau. Song song với một hệ thống pháp luật đồng bộ như Bộ trưởng đã khẳng định, thì cần có những nghiên cứu khoa học thực sự nghiêm túc về giá trị vô hình khi giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch xây dựng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Phan Trung Hiền
  • Tác giả: Huỳnh Thị Bích
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1lZvWj3hrl1puze_fHeR8nxj0eEAsqErY
   

Share This Page