Luận Văn Thạc Sĩ Các Biện Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Quyền Tự Do Kinh Doanh Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 21, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Các Biện Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Quyền Tự Do Kinh Doanh Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh ; từ đó xác định đúng đắn bản chất, nội dung, những yếu tố chi phối quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư. Nghiên cứu, lý giải vai trò của pháp luật kinh tế trong việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng những nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định pháp luật kinh tế hiện hành. Đề ra những định hướng và giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư ở Việt Nam
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Điều
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012417
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 30, 2017

Share This Page