Luận Văn Thạc Sĩ Các Cấu Trúc Đại Số Trong Lý Thuyết Ôtômat

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Pháp Toán Sơ Cấp' started by quanh.bv, May 14, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-14_12-40-9.png
  Đề tài này dành cho việc nghiên cứu các cấu trúc đại số liên quan đến khái niệm Ôtômat. Tầm quan trọng được thực hiện trên khung đại số của Ôtômat và cơ sở dữ liệu thực. Vì vậy, các khái niệm này xuất hiện dưới dạng các cấu trúc đại số nhiều loại, cho phép lý thuyết đại số được phát triển. Vì việc xử lý về mặt cấu trúc đại số mở đường cho cấu trúc và dáng điệu của Ôtômat và cơ sở dữ liệu thực, chúng ta hy vọng rằng lý thuyết được xây dựng sẽ tìm thấy các ứng dụng của nó. Mặt khác, chúng ta theo đuổi khá nhiều mục đích đại số hầu tìm kiếm các phương cách làm phong phú cho chính đại số.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Gia Định
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1489
  https://drive.google.com/file/d/1JCM5x235-gksziQjyIkrR_jHwz9uV44y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page