Luận Án Tiến Sĩ Các Công Thức Vận Tốc Của Sóng Rayleigh Và Sóng Stoneley

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by kimcuong230797, Jul 31, 2019.

 1. [​IMG]
  Các Công Thức Vận Tốc Của Sóng Rayleigh Và Sóng Stoneley
  Sóng Rayleigh là sóng cơ học, lan truyền trên bề mặt một bán không gian đàn hồi, được nghiên cứu đầu tiên bởi Rayleigh [73] vào năm 1885. Năng lượng của sóng tập trung trên bề mặt của bán không gian và giảm rất nhanh theo chiều sâu. Ban đầu, sóng Rayleigh chỉ được quan tâm trong lĩnh vực địa chấn học, để dự báo và phòng chống động đất, đánh giá các đặc trưng cơ học của vỏ trái đất, thăm dò dầu khí. Sóng Stoneley cũng là sóng cơ học, truyền dọc biên phân chia của hai bán không gian đàn hồi. Năng lượng của sóng tập trung chủ yếu ở vùng gần biên phân chia, giảm nhanh về hai phía của nó. Sóng Stoneley được Stoneley [89] nghiên cứu đầu tiên vào năm 1924. Cũng như sóng Rayleigh, ban đầu các nghiên cứu về sóng Stoneley chỉ được ứng dụng trong lĩnh vực địa chấn học. Ứng dụng của sóng Rayleigh và sóng Stoneley thực sự trở nên rộng lớn kể từ 1965, khi thiết bị IDT (Interdigital Transducer), một thiết bị để tạo ra sóng Rayleigh và sóng Stoneley trong các vật liệu, được chế tạo thành công.
  • Luận án tiến sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh
  • Tác giả: Phạm Thị Hà Giang
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62444
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 31, 2019

Share This Page