Luận Án Tiến Sĩ Các Đặc Trưng Plasmon Và Tính Chất Động Lực Học Của Hệ Điện Tử Trong Graphene

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Các Đặc Trưng Plasmon Và Tính Chất Động Lực Học Của Hệ Điện Tử Trong Graphene
  Tính bất đẳng hướng của phổ tán sắc mode plasmon Dirac đặc trưng cho trạng thái dao động tập thể của hệ các electron hai chiều trong mạng graphene. Chúng tôi chỉ rõ nguồn gốc của sự phân cực này là do tính bất đẳng hướng của mặt năng lượng Fermi. Vai trò của các quá trình chuyển nội dải và ngoại dải cũng đã được nghiên cứu định lượng để làm sáng tỏ hiệu ứng của của các yếu tố như nhiệt độ và độ pha tạp tới sự hình thành và các đặc trưng cơ bản của mode plasmon Dirac. Các kết quả này được công bố trong bài báo: “Effects of temperature, doping and anisotropy of energy surfaces on behaviors of plasmons in graphene” [Ta Ho S, Anh Le H, Le T, Chien Nguyen D, Nam Do V (2014). Physica E 58, 101–105].
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Vân Nam, PGS. TS. Lê Tuấn
  • Tác giả: Hồ Sỹ Tá
  • Số trang: 154
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=27940
  https://drive.google.com/uc?id=1VVUWhe6E9aexIB0EEm1Ntg-mVp7jbdst
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 8, 2019

Share This Page