Luận Án Tiến Sĩ Các Di Tích Đền - Tháp, Thành - Lũy Champa Ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by nhandanglv123, Apr 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Di Tích Đền - Tháp, Thành - Lũy Champa Ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
  Luận án đã tập hợp, hệ thống hóa, cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan về các di tích đền - tháp, thành - lũy văn hóa Champa hiện còn ở khu vực Bình - Trị - Thiên. - Xây dựng bản đồ phân bố các di tích văn hóa Champa tiêu biểu ở khu vực này. - Làm rõ đặc điểm của hệ thống các di tích đền - tháp và thành - lũy Champa trên địa bàn Bình - Trị - Thiên. - Giải quyết các mối quan hệ của hệ thống di tích đền - tháp và thành - lũy văn hóa Champa ở khu vực Bình - Trị - Thiên trong tổng thể văn hóa Champa. - Đánh giá các giá trị về lịch sử, văn hóa của di tích, di vật văn hóa Champa ở khu vực này.
  • Luận án tiến sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Hán Văn Khẩn TS. Lê Đình Phụng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
  • Số trang: 266
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65547
  https://drive.google.com/uc?id=1lsReYMUxxr7oI1TnfLLWDBD2fz_GCkiK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page