Luận Án Tiến Sĩ Các Di Tích Thời Đại Đá Mới Ở Hai Tỉnh Đắk Lắk Và Đắk Nông

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by quanh.bv, Jun 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông là hai tỉnh phía Nam Tây Nguyên, vốn tách ra từ tỉnh Đắk Lắk cũ từ năm 2004. Đắk Lắk và Đắk Nông là mái nhà chung của gần 50 tộc người, trong đó có 4 tộc người thiểu số tại chỗ (Êđê, J’rai, M’nông. Mạ). Tư liệu khảo cổ học đã chứng minh sự có mặt con người tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông từ thời tiền sử. Khởi nguồn từ những cộng đồng dân cư thời tiền sử đó, trải qua quá trình lịch sử phát triển lâu dài với những giai đoạn phát triển chung của nhân loại, các cư dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông đã hình thành nên những giá trị truyền thống văn hóa của vùng đất này.
  • Luận án tiến sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Gia Đối , PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử
  • Tác giả: Vũ Tiến Đức
  • Số trang: 187
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2021
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=19389
  https://drive.google.com/uc?id=1rYr7AFJZUJEq7TFSKew5_cgWmygTIJCx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page