Đề Tài Khoa Học Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Đối Với Các Cụm Công Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Jan 23, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Đối Với Các Cụm Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Từ Nay Đến Năm 2010
  Bình Dương là một tỉnh có nhiều-lợi mẻ trong việc thu hút vốn đầu tư trong những năm gần đây do chính sách hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; những nỗ lực giảm phân biệt đối xử đối với khu vực tư nhân, những quyết tâm của chính quyền địa phứợng về phất mà kinh tế địa phương, và cũng nhờ .tác động lan toả từ trung tâm kinh tế.
  Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nghiên cứu các vấn đề môi trường, quy hoạch đất đai, lao động, xây dựng hạ tầng, nghiên cứu những mặt tích cực cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển cụm công nghiệp
  • Đề tài khoa học
  • Tác giả: Bùi Đức Kháng
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện hành chính quốc gia 2006
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=92167
   

Share This Page