Luận Án Tiến Sĩ Các Giải Pháp Phát Triển Nhân Lực Cho Ngành Đóng Tàu Khu Vực Hải Phòng

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ý nghĩa khoa học: luận án hoàn thiện hệ thống lý luận về nhân lực ngành đóng tàu và PTNL ngành đóng tàu trên cơ sở khoa học. Thông qua số liệu khảo sát, thu thập luận án đánh giá một cách khoa học thực trạng công tác phát triển nhân lực ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng từ đó đưa ra các giải pháp phát triển nhân lực. Ý nghĩa thực tiễn: các giải pháp được đề xuất trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác phát triển nhân lực ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng và có thể áp dụng cho ngành đóng tàu ở các khu vực khác có mô hình tương tự.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
  • Tác giả: Hoàng Thị Thúy Phương
  • Số trang: 206
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng Hải Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=35389
  https://drive.google.com/uc?id=1VxnzJAm0iRBwuVUAElSKsvqEvDiTrBVZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page