Luận Án Tiến Sĩ Các Hình Phạt Bổ Sung Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Dec 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Các Hình Phạt Bổ Sung Trong Luật Hình Sự Việt Nam
  Nghiên cứu, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về hình phạt, như: khái niệm, đặc điểm, mục đích của hình phạt, hình phạt bổ sung (HPBS); phân biệt HPBS với các biện pháp cưỡng chế hình sự khác; khái quát lịch sử hình thành và phát triển của HPBS trong Luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999. Phân tích những quy định về HPBS trong PLHS hiện hành của Việt Nam, trong sự so sánh với LHS một số nước, phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định về HPBS trong PLHS cần khắc phục. Nghiên cứu, đánh giá tình hình áp dụng các quy định về HPBS của các tòa án, từ đó chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và những nguyên nhân của nó; đề xuất những giái pháp khả thi góp phần nâng cao hiệu quả của HPBS trong thực tiễn áp dụng
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành: Luật hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa
  • Tác giả: Trịnh Quốc Toản
  • Số trang: 305
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1001215
   
  Last edited by a moderator: Jul 5, 2017

Share This Page