Luận Văn Thạc Sĩ Các Hình Phạt Chính Không Tước Tự Do Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Aug 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Pháp luật hình sự Việt Nam căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện nguyên tắc phân hóa TNHS trong quy định của BLHS và theo đó, đối với từng loại tội phạm khác nhau, trong các trường hợp khác nhau phải chịu các hình phạt khác nhau. Để đảm bảo nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội Bộ luật hình sự quy định hệ thống hình phạt chính và hệ thống hình phạt bổ sung.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Quang Phương
  • Tác giả: Đinh Thị Thúy Hạnh
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18883
  https://drive.google.com/uc?id=1snKP3phux3OaOVo08Bp3w5M0wsLUcPjy
   

Share This Page