Luận Văn Thạc Sĩ Các Kỹ Thuật Phân Tích Và Lấy Tin Tự Động Từ Website

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by quanh.bv, Oct 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Các Kỹ Thuật Phân Tích Và Lấy Tin Tự Động Từ Website
  Trong thực tế, tất cả mọi ngƣời, tất cả các ngành nghề, mọi lĩnh vực đều có nhu cầu thu thập và cập nhật thông tin, tin tức nhanh nhất có thể. Nguồn cung cấp các thông tin đó đến từ nhiều nguồn các nhau, tại nhiều địa điểm khác nhau... trong đó việc cập nhật tin tức từ các website cũng là một trong số những nguồn cung cấp thông tin cần thiết và quan trọng. Việc cập nhật thông tin này sẽ rất khó khăn và tốn kém về mặt thời gian, công sức... nếu chúng ta phải thƣờng trực thƣờng xuyên trên máy tính hoặc điện thoại liên tục truy cập các trang mạng để đọc tin mới từ các website.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ Thông tin
  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Tô Văn Khánh
  • Tác giả: Trần Hữu Dự
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068526
   

Share This Page