Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Kiểm Toán - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by nhandanglv123, Nov 27, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Kiểm Toán - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  Ngày nay, kiểm toán được xem là một nghề “tai mắt” cho công chúng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay các công ty đại chúng phải được kiểm toán để bảo đảm cho người sử dụng rằng báo cáo tài chính họ phát hành là trung thực và hợp lý. Điều này đặt ra câu hỏi thế nào là một cuộc kiểm toán có chất lượng tốt? Theo Uỷ ban Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (IAASB), chất lượng kiểm toán không dễ xác định do nhiều yếu tố đa dạng ảnh hưởng đến chất lượng. Vì vậy, chất lượng kiểm toán là vấn đề quan trọng cần nhiều sự chú ý hơn. Để hiểu rõ về chất lượng kiểm toán, cần phải tìm hiểu các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán như: quy mô công ty kiểm toán, giá phí kiểm toán, dịch vụ phi kiểm toán, trình độ chuyên môn của kiểm toán viên, đồng thời khám phá sự tác động của nhân tố tuổi tác của kiểm toán viên cũng như số lượng báo cáo tài chính mà kiểm toán viên đảm trách trong mùa kiểm toán có tác động đến chất lượng kiểm toán; so sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu trước và đưa ra kiến nghị với mục đích nâng cao chất lượng kiểm toán tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Phước
  • Tác giả: Phan Thị Phương Thảo
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=120179
  https://drive.google.com/uc?id=1xgHfmdNsek75WIbnzVtUCn7UNeUcdCjM
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page