Luận Án Tiến Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Thể Chế Địa Phương Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Quản Lý' started by quanh.bv, Aug 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-11_22-34-2.png
  Thứ nhất, luận án đã đề xuất khung đo lường, đánh giá chất lượng thể chế địa phương của Việt Nam gồm các khía cạnh: hiệu lực của chính phủ (đo lường bằng chỉ số “chi phí thời gian”), chất lượng của quy định (đo lường bằng chỉ số “tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”), nhà nước pháp quyền (đo lường bằng chỉ số “thiết chế pháp lý”), kiểm soát tham nhũng (đo lường bằng chỉ số “Chi phí không chính thức”).
  Thứ hai, luận án đã xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thể chế ở địa phương bao gồm 6 nhân tố: (1) Thu nhập bình quân trên đầu người;(2) Trình độ giáo dục của mỗi tỉnh thành;(3) Khả năng thu hút đầu tư FDI vào tỉnh;(4) Bất bình đẳng thu nhập ở mỗi tỉnh thành;(5) Năng lực tiếp cận sử dụng Internet tại mỗi tỉnh thành;(6) Mức độ phân hóa sắc tộc của mỗi tỉnh hay sự đa dạng các thành phần dân tộc ở địa phương.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Khoa học quản lý
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Huyền, GS.TS. Hoàng Văn Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Số trang: 151
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=39892
  https://drive.google.com/file/d/1axCHusko8V3JMS3gaY9_hS4F--e3fEEh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page