Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tỉnh Long An

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 17, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tỉnh Long An
  Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mới, sâu và rộng hơn như hiệp định xuyên thái bình dương (TPP), cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC), Hiệp định thương mại Việt Nam-EU … vừa là cơ hội và thách thức mới. Cơ hội trước hết phải kể đến khả năng mở rộng thị trường, xâm nhập các thị trường của các nước nằm trong phạm vi cam kết một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với cam kết mở cửa cho các đối tác, thách thức cạnh tranh cũng đang đặt ra đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp Long An nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS Mai Thanh Loan
  • Tác giả: Lê Phan Nhân
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1fpNx5lTMNkxkEql3M1EGwnJvtZMCf3CP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page