Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Đào Tạo Tại Các Trườn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Mar 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Đào Tạo Tại Các Trường Cao Đẳng Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
  Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các thế lực kinh tế trong và ngoài nước. Để giành được lợi thế cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội thì các bên tham gia vào nền kinh tế phải trang bị cho mình các nguồn lực chất lượng cao và bền vững. Trong số các nguồn lực quan trọng của nền kinh tế thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, là nhân tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Thế nên việc đào tạo nguồn nhân lực là một vấn đề được đặc biệt chú trọng trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự phát triển của giáo dục Việt Nam và thế giới thì nhu cầu về nguồn nhân lực cũng tăng theo. Tuy nhiên thực tế cho thấy nguồn nhân lực nước ta đang trong tình trạng không thiếu nhân lực, chỉ thiếu nhân lực chất lượng.
  • luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ
  • Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=99413
  https://drive.google.com/uc?id=1pLBGc4iHGwjUKlmzp75fFaM5bt_MOhr0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page