Luận Văn Thạc Sĩ Các Nhân Tố Quyết Định Tiếp Cận Vốn Vay Tín Dụng Của Các Hộ Sản Xuất Nông Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 18, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Nhân Tố Quyết Định Tiếp Cận Vốn Vay Tín Dụng Của Các Hộ Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh
  Chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đã đề cập đến khuôn khổ phát triển nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam nhằm mục tiêu bảo đảm tăng trưởng nông nghiệp bền vững, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn và ổn định hệ thống chính trị ở khu vực nông thôn. Trong khuôn khổ chiến lược này, quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới được xem như là một điều kiện cần thiết để đảm bảo tăng thêm thu nhập và cải thiện mức sống ở khu vực nông thôn. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, thương mại nông nghiệp đã đóng góp lớn trong việc tạo nguồn thu nhập ngoại tệ, tăng thu nhập trong khu vực nông thôn và cho toàn bộ nền kinh tế nói chung.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Sử Đình Thành
  • Tác giả: Giang Na Rông
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1vSR9qGmofCiEE9m9qcxv6n6ymqnKxBif
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page