Luận Án Tiến Sĩ Các Nhân Tố Tác Động Đến Quyết Định Lựa Chọn Của Người Học Với Chương Trình Cử Nhân Du Học Tại Chỗ

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế' started by quanh.bv, Oct 31, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-31_14-40-12.png
  Các Nhân Tố Tác Động Đến Quyết Định Lựa Chọn Của Người Học Với Chương Trình Cử Nhân Du Học Tại Chỗ Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Ở Việt Nam
  Về mặt lý luận: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, luận án áp dụng lý thuyết tín hiệu để xây dựng mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định lựa chọn chương trình du học tại chỗ với người học tại Việt Nam. Mô hình xem xét sự tác động của 03 nhóm nhân tố “Chất lượng tín hiệu”, “Ảnh hưởng nhận thức” và “Kỳ vọng lợi ích từ chương trình” tới quyết định của người học. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố chất lượng tín hiệu tác động mạnh đến ảnh hưởng nhận thức, từ đó tới quyết định lưa chọn chương trình.
  Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra kỳ vọng của người học về nguồn lực giảng dạy, học tập của chương trình là các nhân tố nổi trội tác động đến quyết định lựa chọn của người học. Luận án có thể là tài liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu về chủ đề ra quyết định học tập trong tương lai trong việc thiết lập mô hình nghiên cứu, xây dựng và hiệu chỉnh thang đo.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Anh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng
  • Tác giả: Đoàn Hiếu
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế quốc dân 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42541
  https://drive.google.com/file/d/1dz0rYQKc4c4a5hXt4qdV3-HNW364yf_B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page