Luận Án Tiến Sĩ Các Phụ Thuộc Logic Trong Mô Hình Dữ Liệu Dạng Khối

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Jun 15, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Các Phụ Thuộc Logic Trong Mô Hình Dữ Liệu Dạng Khối
  Mục đích của luận án là đề xuất các khái niệm và tìm hiểu tính chất các loại phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối như: phụ thuộc Boolean dương, phụ thuộc Boolean dương tổng quát, ánh xạ đóng và mối quan hệ với phép dịch chuyển lược đồ khối,… Mối quan hệ giữa phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối với các phụ thuộc tương ứng trong mô hình dữ liệu quan hệ,... Bên cạnh đó, luận án cũng tìm hiểu về quan hệ giữa phụ thuộc logic trên lược đồ khối và phụ thuộc tương ứng trên lược đồ lát cắt, từ đó xem xét về cấu trúc của các phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối.
  • Luận án tiến sĩ toán học,
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy
  • Tác giả: Trần Minh Tuyến
  • 105 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=25887

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page