Luận Án Tiến Sĩ Các Phương Trình Thuần Nhất Hóa Dạng Hiện Trong Miền Với Biên Phân Chia Có Độ Nhám Cao Và Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Phương Trình Thuần Nhất Hóa Dạng Hiện Trong Miền Với Biên Phân Chia Có Độ Nhám Cao Và Ứng Dụng
  Tìm hệ phương trình thuần nhất hóa dạng hiện của lý thuyết đàn hồi tuyến tính, lý thuyết đàn điện, đàn nhiệt trong các miền hai chiều có biên phân chia với độ nhám cao. Biên Phan chia được giả thiết giao động nhanh giữa hai đường thẳng song song, giữa hai đường tròn đồng tâm. Minh dụng tính ứng dụng của các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện thu được bằng bài toán về sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên phân chia có độ nhám cao.
  • Luận án tiến sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Chí Vĩnh
  • Tác giả: Đỗ Xuân Tùng
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2013
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72999
  https://drive.google.com/uc?id=16cCCGXE9yOrqWezNzlg_4iVOerCDUTSX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page