Luận Văn Thạc Sĩ Các Tội Xâm Phạm Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Dec 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Các Tội Xâm Phạm Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hưng Yên)
  Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được pháp luật nói chung, luật hình sự nói riêng bảo vệ. Bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ nhân phẩm, danh dự của họ, vì đó là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người. Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Tuân
  • Tác giả: Vũ Thị Dung
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060212
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 11, 2017

Share This Page