Luận Văn Thạc Sĩ Các Tội Xâm Phạm Tình Dục Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by nhandang123, Jul 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Các Tội Xâm Phạm Tình Dục Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội)
  Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm…." [36]. Như vậy, bên cạnh quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe thì danh dự và nhân phẩm, trong đó có quyền tự do tình dục của con người nói chung và trẻ em nói riêng là một quyền Hiến định. Nhất là đối với trẻ em, vì họ là đối tượng còn non nớt về thể chất và trí tuệ, cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt.
  Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chăm lo bảo vệ các quyền này của người dân, trừng trị nghiêm khắc những hành vi xâm phạm tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em. Nhiều bản án nghiêm khắc, trong đó có cả hình phạt tử hình dành cho người phạm tội thể hiện quan điểm của Nhà nước ta trong việc đấu tranh không khoan nhượng đối với loại hành vi này, là bài học đắt giá đối với người phạm tội và là tiếng chuông cảnh tỉnh, răn đe chung đối với mọi người.
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1061396
   
  Last edited by a moderator: Jul 11, 2017

Share This Page