Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty TNHH Posco - Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, May 26, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-26_13-50-33.png
  Với mục tiêu nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH POSCO - Việt Nam, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên gồm 8 yếu tố dựa trên các nghiên cứu trước, đặc biệt là nghiên cứu của Kovach (1987). Bằng việc kết hợp hai phương pháp nghiên cứu chính là định tính dựa trên kết quả phỏng vấn chuyên sâu và nghiên cứu định lượng dựa trên kết quả chạy mô hình hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố tác động thuận chiều đến động lực làm việc của người lao động tại công ty, theo thứ tự giảm dần đó là Quan hệ với đồng nghiệp (β = 0,403), Công nhận thành tích (β =0,281), Phúc lợi (β = 0,252), Điều kiện làm việc (β = 0,198), Thu nhập (β = 0,161), Cảm nhận vai trò cá nhân trong công việc (β = 0,100). Nghiên cứu góp phần củng cố thêm các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây dựa trên những quan điểm lý luận tương đồng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu này có thể được xem như cơ sở để đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH POSCO-Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đăng Khoa
  • Tác giả: Ngô Thế Vượng
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2022
  Link Download
  http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20599
  https://drive.google.com/file/d/19nm4q_KljxJGxdJoo27feCh0mRHoU0LS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page