Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Công Dân Tổ Chức Của Cán Bộ Công Chức

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by nhandanglv123, May 4, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Công Dân Tổ Chức Của Cán Bộ Công Chức - Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Kho Bạc Nhà Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
  Vai trò của con người trong tổ chức từ thế kỷ 21 luôn được quan tâm và đánh giá rất cao. Khi một tổ chức biết khai thác được những tiềm năng của họ là có thể có được khả năng để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thực hiện trong công việc. Và muốn đạt được điều đó, các vấn đề lãnh đạo, quản lý một nguồn nhân lực tốt rất phức tạp vì đó chính là các mối quan hệ giữa các cá nhân hay giữa tổ chức hay còn được gọi là hành vi tổ chức. Hành vi tổ chức là hành vi của con người trong tổ chức, nó được nghiên cứu dựa trên hành vi và thái độ của cá nhân. Có một khái niệm mới hành vi công dân tổ chức (Organizational Citizenship Behaviour (OCB)) được đề cập đến về tinh thần trách nhiệm, tự nguyện trong công việc, hay là sự công hiến của cá nhân trong tổ chức,... Hành vi công dân tổ chức có vai trò quan trọng trong duy trì và phát triển bền vững trong tổ chức
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Quốc Hùng
  • Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Thảo
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1WuXOxdbnVboiu2-rf2pnpX8KnPhTXAm4
   

Share This Page