Luận Án Tiến Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể Trong Các Làng Nghề

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Aug 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_22-46-20.png
  Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể Trong Các Làng Nghề Ở Việt Nam
  Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hành vi TTT ở hộ KDCT trong các làng nghề ở Việt Nam: (i) CQT cần tăng cường phối hợp với tổ chức phường, hội ở xã/phường tổ chức hội nghị chuyên đề cập nhật các chính sách pháp luật thuế mới (sửa đổi, bổ sung) để thông tin kịp thời đến hộ KDCT và để hộ KDCT hiểu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; (ii) Định kỳ, CQT rà soát các trường hợp hộ KDCT có dấu hiệu rủi ro cao để lựa chọn, bổ sung vào kỳ kế hoạch thanh tra kiểm tra điều chỉnh hàng năm hoặc thanh tra đột xuất; (iii) các biện pháp xử phạt đối với những hành vi gian lận thuế cần nghiêm minh và mức phạt ở lần sau cao hơn nhiều lần so với lần đầu để từ đó góp phần gia tăng hành vi TTT của hộ KDCT.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Văn Huệ
  • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang
  • Số trang: 241
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=39954
  https://drive.google.com/file/d/1IuTgK8Fp3jrmdgIMtLV2Qqn9ufXmIbYI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page