Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Du Khách Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 19, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Du Khách Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Cà Mau
  Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa khi đi du lịch tại Cà Mau, đồng thời thông qua đó để xem xét, tìm hiểu ý kiến đóng góp thực tế của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại Cà Mau để có được kết luận qua chuyến đi này, du khách có hài lòng hay không, trên cơ sở đó sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại và phát huy những mặt tích cực nhằm làm hài lòng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của du khách. Kết quả nghiên cứu đã giúp hình thành mô hình nghiên cứu lý thuyết mới dựa trên mô hình nghiên cứu đề xuất ban đầu. Ở mô hình nghiên cứu mới này gồm những thang đo có độ tin cậy giúp đo lường thành phần chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của du khách khi đi du lịch tại Cà Mau.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Trãi
  • Tác giả: Trần Duy Hoàn
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1gptJZ8d-MFsEh_-jFPfHiBIJqAE6CKpk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page