Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Cán Bộ Công Chức Cấp Phường

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by nhandanglv123, Jun 10, 2021 at 2:36 PM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Cán Bộ Công Chức Cấp Phường - Khảo Sát Tại Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, dữ liệu nghiên cứu đã được thu thập trên mẫu của 180 CBCC làm việc tại 20 phường thuộc quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết quả cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc, bao gồm: công việc, cơ hội đào tạo, lãnh đạo, đồng nghiệp, thu nhập và điều kiện làm việc. Kết quả cho thấy, CBCC coi trọng nhất yếu tố công việc khi nói đến sự hài lòng trong công việc. Theo sát là yếu tố cơ hội đào tạo thăng tiến, yếu tố lãnh đạo và yếu tố đồng nghiệp. Cuối cùng là yếu tố Thu nhập. Qua đó, đề tài muốn giúp các nhà lãnh đạo cấp phường tại Tp.HCM, đặc biệt là các phường ở quận Bình Thạnh nhận ra rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của CBCC.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Vĩnh Triển
  • Tác giả: Đỗ Thị Xuân Hà
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1SPlUcwivWQ9-h6HGYpqawSHculBddxqh
   

Share This Page