Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Của Người Lao Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by nhandanglv123, May 21, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Của Người Lao Động Trên Địa Bàn Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội của Việt Nam. Hiện nay, tỷ lệ người lao động trên địa bàn Quận 9 tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nguyên nh n các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động. Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm gia tăng số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở địa phương. Đề tài này được thực hiện thông qua việc nghiên cứu lý thuyết và dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 9. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người lao động trên địa bàn Quận 9 tham gia BHXH tự nguyện còn thấp và phụ thuộc vào các yếu tố chính là: độ tuổi, thu nhập, tình hình việc làm. Do đó, tác giả đã đề xuất 05 giải pháp nhằm n ng cao số lượng người lao động tham gia BHXH tự nguyện.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Văn Sĩ
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1dP6PiUYzEzEWjaTtaC5XbfzYkuX6fZJ9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page