Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Tác Động Đến Hoạt Động Sử Dụng Dịch Vụ Ươm Tạo Của Thanh Niên Khởi Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Jan 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Các Yếu Tố Tác Động Đến Hoạt Động Sử Dụng Dịch Vụ Ươm Tạo Của Thanh Niên Khởi Nghiệp
  Trong xã hội hiện đại, trình độ khoa học là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế. Nhận thức được vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN), các nước trên thế giới đều tìm cách tăng cường năng lực quốc gia trong lĩnh vực này thông qua các chính sách hỗ trợ đầu tư dành cho các cá nhân và tổ chức KH&CN. Doanh nghiệp khởi nghiệp luôn có mối quan hệ rất chặt chẽ với phát triển kinh tế của một quốc gia. Bởi vì doanh nghiệp là một trong những thành phần kinh tế chủ lực đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và giải quyết vấn đề việc làm. Mặc dù, doanh nghiệp khởi nghiệp và vai trò doanh nhân luôn được đề cao, song Việt Nam hiện đang là nước có tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp rất thấp so với các nước trong khu vực.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Thu Trang
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89558
  https://drive.google.com/uc?id=1taH_iLJ3WU34iPOE-WPt58uC3aQq_vb3
   

Share This Page