Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Tuân Thủ Thuế Của Các Doanh Nghiệp Hoạt Động Trên Địa Bàn Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jan 25, 2023 at 10:54 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-25_10-57-25.png
  Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Tuân Thủ Thuế Của Các Doanh Nghiệp Hoạt Động Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng
  Tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nguồn thu từ thuế cũng là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN) và ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Mỗi quyết định về thuế đều liên quan đến các vấn đề từ vĩ mô đến vi mô của nền kinh tế như vấn đề tích lũy, đầu tư công, tiêu dùng, và các vấn đề phân bổ nguồn lực trong xã hội. Vì vậy, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng đều nổ lực hoàn thiện hệ thống thuế, nhằm gia tăng nguồn ngân sách nhà nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đào Hữu Hòa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Số trang: 162
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47061
  https://drive.google.com/file/d/1zcrXoA2poFnEUGPwEqm_TPG5vI-ajFTC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page