Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Tác Động Đến Việc Nắm Giữ Tiền Mặt Của Các Công Ty Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Apr 3, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Các Yếu Tố Tác Động Đến Việc Nắm Giữ Tiền Mặt Của Các Công Ty Ở Việt Nam - Xem Xét Tác Động Của Tín Dụng Thương Mại Đến Việc Nắm Giữ Tiền Mặt
  Bài nghiên cứu này kiểm tra các yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt, đồng thời xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặt bằng cách sử dụng mẫu dữ liệu của 100 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2013. Trên tinh thần tham khảo bài nghiên cứu của nhóm tác giả Wenfeng Wu, Oliver M. Rui, Chongfeng Wu (2012), mô hình nghiên cứu của bài sử dụng dữ liệu bảng được hồi quy theo 3 cách: hồi quy dữ liệu gộp (Pooled Regression), hiệu ứng cố định (Fixed Effect Model) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect Model). Để tìm hiểu xem phương pháp hồi quy nào là phù hợp nhất trong ba phương pháp trên, bài nghiên cứu này sử dụng hai kiểm định Redundant Fixed Effect Tests và Hausman Test. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng nắm giữ tiền mặt tương quan dương với dòng tiền hoạt động, cơ hội tăng trưởng, tỷ lệ nợ dài hạn và quy mô công ty; tương quan âm với tài sản lưu động, đòn bẩy tài chính và chi tiêu vốn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt
  • Tác giả: Lê Thị Hoài An
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1S7PUy7t-gpStuR8FHgvblaKOv651IwHy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page